8. NANOZON

Nanostructuri 1D si 2D pe baza de ZnO si procese tehnologice innovative pentru integrarea lor directa in dispozitive de sesizare gaze si de detectie a radiatiei UV

DESCRIERE
Proiectul NANOZON, se inscrie in directia de cercetare 1.7 Nanoelectronica, fotonica si micro/nano sisteme integrate, tematica de cercetare 1.7.1 Experimentarea de noi materiale şi tehnologii pentru nanostructuri şi circuite integrate la scara nano . Intregul concept al proiectului NANOZON este centrat pe dezvoltarea de nanostructuri 1D si 2D pe baza de ZnO si exploatarea proprietatilor acestora la realizarea de modele experimentale de dispozitive de sesizare gaze si radiatie UV cu performante superioare. Nanostructurile 1D si 2D (nanofire, retele de nanofire interconectate, nanopereti ) si straturile mesoporoase (arhitecturi de nanostructuri) pentru dispozitivele de sesizare vor fi preparate prin procese inovative ce se vor dezvolta in proiect pornind de la metoda de crestere din solutie apoasa si prin oxidarea termica a zincului metalic.
Activitatile de cercetare care sunt prevazute pentru indeplinirea obiectivului proiectului sunt grupate in 6 pachete de lucru:
WP1- Crestere din solutie apoasa a nanostructurilor uni- si bi- dimensionale de ZnO cu morfologie controlata pe diferite substrate;
WP2 – Crestere nanostructuri si straturi mesoporoase de ZnO prin oxidarea termica a zincului metalic CO;
WP3 – Caracterizari complexe – structurale, morfologice, electrice, optice si piezo-electro-optice ale nanostructurilor sintetizate si a nanostructurilor de ZnO functionalizate;
WP4 – Realizare modele experimentale de senzori pentru sesizare gaze si de detectie a radiatiei UV, prin procese inovative de integrare directa a nanostructurilor de ZnO pe substrate paternate la micro/nano scala ;
WP5 – Proiectarea si realizarea platformei electronice pentru caracterizarea functionala senzorilor realizati ;
WP6 – Management, coordonare proiect si diseminare rezultate.

OBIECTIVE
Proiectul are ca obiectiv principal dezvoltarea de procese inovative de obtinere a nanostructurilor de ZnO ( 1D si 2D) si a straturilor mesoporoase si integrarea lor in structuri de senzori prin combinarea unui proces de tip “bottom-up” ( cresterea si autoasamblarea nanostructurilor in timpul cresterii in solutie) si cu unul de tip “top-down” ( crestere selectiva/localizata a nanofirelor pe substrate paternate la scara micro/nano.
Proiectul are urmatoarele obiective specifice:
– Cresterea nanofirelor de ZnO cu un raport de aspect (raportul lungime/diametru) in domeniul (20-40) prin metoda hidrotermala pe diverse substrate;
– Obtinerea de nanostructuri 1D si 2D si de straturi mezoporoase de ZnO prin oxidare termica si printr-o metoda combinata – hidrotermal cu oxidare termica;
– Investigarea extinsa a proprietatilor nanostructurilor 1D si 2D si a straturilor mezoporoase utilizand tehnici avansate de caracterizare in scopul optimizarii proceselor de crestere;
– Realizare de modele experimentale de senzori de gaze si de detectoare pentru UV prin integrarea directa a nanostructurilor pe baza de de ZnO pe substrate paternate la scara micro/nano;

Conducator proiect:Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie- IMT
Director proiect: Dr. Munizer Purica

Parteneri:
Apel Laser SRL
Universitatea “Dunarea de Jos’’ Galati
SELETRON Software and Automatizari

Pagina proiect.