5. FOTOLAS– METODE FOTOFIZICE DE TERAPIE POSTTRAUMATICA LA COPII, ADULTI, VARSTNICI SI SPORTIVI

Rezumat Proiect:
Desi efectele benefice ale radiatiilor luminoase sunt cunoscute de foarte multa vreme, utilizarea acestora ramane inca o problema de actualitate, deschisa unor abordari medicale, de cercetare fundamentala si aplicativa, in care sunt implicati medici, biologi, biofizicieni, chimisti. Impactul fizicii moderne in practica medicala a fost posibil prin descoperirea potentialului terapeutic al radiatiei laser si prin implicarea acesteia in tratamentul unei game largi de afectiuni, de la tratamentele stomatologice si oftalmologice, pana la tratamentele recuperatorii posttraumatice. In acest context, fundamentarea aplicarii metodologiei de terapie cu radiatii laser de mica putere pe baze strict stiintifice, care tine cont nu numai de raspunsurile subiective ale pacientilor, ci poseda o serie de parametrii obiectivi, cuantificabili, se face ceruta cu necesitate. Prezenta oferta de cercetare, la realizarea careia participa o echipa cu o structura complexa, avand reprezentanti din domeniul medical, al cercetarii fundamentale si aplicative, al domeniului tehnic si socio-economic, isi propune obtinerea acestor parametrii cunatificabili pe baza carora tratamentul cu radiatii laser de mica putere se va putea aplica cu o eficienta clinica si impact social sporite. Lucrarea presupune o succesiune logica de activitati de cercetare fundamentala si aplicativa, care pornesc de la studiul efectelor radiatiilor laser asupra celulelor si proceselor metabolice celulare ce stau la baza diverselor traumatisme fizice, elaborarea unei metode fotofizice de terapie post-traumatica al carei element de originalitate il constituie crearea unor facilitati de tratare a diveselor traumatisme fizice in conditii de minima spitalizare si cu costuri reduse, realizarea metodelor de cultivare la nivel de laborator a diferitelor tipuri de celule utilizate in testele in vitro si studierea efectelor radiatiilor laser la nivel celular si tisular, experimentarea metodei fotofizice de terapie post-traumatica pe modele de animale si prezentarea si demonstrarea utilitatii acestei metode, experimentarea clinica a metodei fotofizice de terapie postraumatica la copii, adulti, varstnici si sportivi prin trialuri clinice si elaborarea protocoalelor de tratament pentru recuperarea posttraumatica. Rezultatele obtinute in urma studiilor de laborator si a aplicarii metodei de tratament in clinica vor forma obiectul unor dezbateri publice, sub forma unei mese rotunde si a unui seminar, in cadrul carora experienta obtinuta de realizatorii acestui proiect va fi transmisa tuturor celor interesati in aplicarea acestei metode de tratament noninvazive si nepericuloase in diferite domenii medicale. In stabilirea acestor obiective s-a pornit de la prioritatile Programului CERCETARE DE EXCELENTA si ale Programului CDT CADRU AL UNIUNII EUROPENE 7 privind dezvoltarea cercetarilor in domeniul proceselor si biotehnologiilor pentru sanatate (Tools and biotechnology for health) prin sustinerea cercetarilor biomedicale fundamentale si aplicate in vedera dezvoltarii unor metode de terapie inovative, eficiente si sigure pentru pacienti si cresterii capacitatii de implementare a acestora in practica clinica, in particular in patologia copilului, adultului si varstnicului. De asemenea, s-a urmarit atigerea obiectivelor generale ale Platformei Tehnologice “Innovative Medicines” urmarind in cadrul proiectului stabilirea unor markeri celulari (caracteristici ce pot fi obiectiv masurate si evaluate) cu valoare clinica in terapia fotofizica.

Obiectivele proiectului de cercetare:

1. Studierea efectelor radiatiilor optice asupra celulelor si proceselor metabolice celulare care stau la baza diverselor traumatisme fizice in scopul cunoasterii si intelegerii mecanismelor de interactie a radiatiilor laser cu diferitele tesuturi biologice

2. Elaborarea unei metode fotofizice de terapie posttraumatica care sa creeze facilitati de tratare a diveselor traumatisme fizice in conditii de minima spitalizare si cu costuri reduse.

3. Experimentarea metodei fotofizice de terapie posttraumatica pe modele de animale in scopul optimizarii tartamentului clinic

4. Experimentarea clinica a metodei fotofizice de terapie postraumatica la copii, adulti, varstnici si sportivi si elaborarea protocoalelor de tratament a traumatismelor:tegumentare, capsulo-ligamentare, musculo-tendinoase in vederea introducerii metodei fotofizice in practica clinica din domeniile pediatrie, medicina umana, geriatrie si medicina sportiva;

5. Valorificarea experientei stiintifice si a bazei materiale a partenerilor implicati in acest proiect prin prezentarea si demonstrarea utilitatii metodei fotofizice de terapie posttraumatica la copii, adulti, varstnici si sportivi in cadrul unui seminar ce va avea in vedere o larga participare a beneficiarilor directi ai rezultatelor cercetarii (clinici din aria de specialitate).

Conducator proiect: Universitatea de Medicina si Farmacie Carol Davila
Director proiect: Prof. Dr. Adriana Sarah Nica

Parteneri:
Apel Laser SRL
Institutul National de Cercetare- Dezvoltare in domeniul Patologiei si Stiintelor Biomedicale “Victor Babes”
Institutul National de Cercetare- Dezvoltare pentru Optoelectronica, INOE 2000
Universitatea din Bucuresti
Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii “G. Alexandrescu”
Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti
Institutul National de Geriatrie si Gerontologie “Ana Aslan”
Institutul National de Medicina Sportiva
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Sanatate
Pagina proiectului.